Skip to main content

Eind vorig jaar was ik bij de Gemeente Haarlemmerliede om eens te praten over hun wensen op het gebied van automatisering. De gemeente wilde af van de handmatige verwerking van hun inkoopfacturen. Een ander belangrijk uitgangspunt bij een eventuele keuze voor elektronische factuurverwerking was de nieuwe wetgeving op het gebied van e-factureren. Universal Business Language (UBL) is hierin als Europese standaard aangedragen door de Overheid. DDi bleek de juiste partner en de Gemeente besloot om de stap te zetten naar elektronische factuurverwerking. Onlangs is DDiFactuur Online met succes in gebruik genomen.

Automatisch facturen boeken in ERP door koppeling Procura

Met de inzet van DDiFactuur Online verzorgt de unieke DDi Transaction Robot in één integraal proces voor de complete verwerking van alle elektronische UBL-, digitale- en papieren facturen. Door de gerealiseerde koppeling met het gebruikte ERP-systeem Procura wordt na het inlezen van een factuur de gehele factuurboeking direct klaargezet in het boekhoudpakket. Via vooraf ingestelde routes gaan de facturen automatisch naar de juiste budgethouders voor fiattering alvorens de betaling in gang wordt gezet. DDiFactuur Online monitort continu iedere factuur en verstuurt wanneer nodig automatisch reminders. De status van iedere factuur is altijd up to date en voor alle geautoriseerde medewerkers inzichtelijk. Iedere factuur wordt direct na ontvangt digitaal gearchiveerd voor de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

De gehele creditadministratie is hiermee geautomatiseerd en de Gemeente Haarlemmerliede is klaar zijn voor de nieuwe wetgeving.

Wil je meer weten over elektronische factuurverwerking? Neem dan even contact met me op via 088 567 2000.

DDi Transaction Robot

Leave a Reply

T 088 567 2000