Skip to main content

Er is een nieuwe versie van onze software beschikbaar; DDi 3.4. Zijn de factuurprocessen binnen jouw organisatie geautomatiseerd met DDi Factuur? Dan zal je verrast worden door de verbeteringen in versie 3.4. Voor verzekeraars en assurantietussenpersonen is er met DDi 3.4 ook veel te winnen op het gebied van het minimaliseren van repeterende werkzaamheden.

De verbeterpunten in DDi 3.4 (Transaction Robot & STP):

  • Ik (afgekort de TA Robot) kan in DDi 3.4 wel 30% meer data analyseren dan in de vorige versie. Dit betekent dat ik meer meta data haal uit o.a. facturen, schade- en polis correspondentie, e-mailberichten, gescande en/of elektronische correspondentie. In de praktijk is hierdoor minder tijd nodig om correspondentie te classificeren, minder inspanning nodig om data vast te leggen in Line of Business applicaties en het percentage aan foutieve data daalt naar nagenoeg foutloos.

 

  • De rules engine is uitgebreid. Waar e-mailberichten eerst als geheel werden behandeld, kan nu per e-mailbijlage worden vastgesteld welke behandelprocessen van toepassingen zijn. Behandelaars krijgen op deze wijze alleen de informatie aangeboden die voor hun relevant is. Door het weglaten van overtollige informatie, werkt de behandelaar sneller haar taak af. Een voorbeeld; de administratie ontvangt alleen de ingeboekte nota en de relatiebeheerder alleen het contract om door te zetten naar zijn klant, terwijl de leverancier beide documenten in een e-mailbericht had toegestuurd.

 

  • Verbeterde Straight Through Processing functies voor zowel factuurprocessen als verzekeringsprocessen. Via instelbare boekhoudregels worden facturen volledig automatisch geboekt in het ERP-systeem. Controle met onderliggende contracten en/of inkooporders worden automatisch uitgevoerd. Handmatige controle wordt overbodig. Wat rest is het uitvoeren van de betaling. Hetzelfde geldt voor het vastleggen van bijvoorbeeld schaderegels. Zonder menselijke tussenkomst worden delen van het schadeproces automatisch afgehandeld.

Wil je meer informatie of een update naar versie 3.4. Ik ben bereikbaar via 088 567 2000 of http://ddi.nl/contact/. De komende periode zal ik op frequente basis de verbeterpunten van DDi 3.4 verder onder de loep nemen. Dus blijf me volgen!

DDi Transaction Robot

Leave a Reply

T 088 567 2000