Skip to main content

Privacy & Cookie verklaring

Dit is de Privacy & Cookie verklaring van DDI B.V. , ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34081856.

DDI respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website DDI.nl. In dat kader hebben wij passende maatregelen genomen. Dit om de door u verstrekte gegevens en website gebruik te beveiligen en misbruik te voorkomen.

Verwerken van persoonsgegevens

DDI verwerkt uw persoonsgegevens in een CRM-systeem wanneer u deze gegevens zelf aan DDI heeft verstrekt. Denk hierbij aan de situatie dat u interesse heeft in onze dienstverlening, nieuwbrief, bijeenkomst of een functie bij DDI en ons de benodigde persoonlijke gegevens verstrekt.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het doel waarvoor wij deze hebben gekregen. Indien u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of bijeenkomst zullen wij, na toestemming, uw (email) adres gebruiken om u de nieuwsbrief toe te sturen, respectievelijk uw naam gebruiken om u op de lijst deelnemers te plaatsen. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van en te informeren over onze (nieuwe) producten of diensten. Persoonsgegevens m.b.t. sollicitaties zullen we niet langer bewaren dan de duur van de procedure met een maximumtermijn van 3 maanden.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door DDI B.V.. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en DDI B.V.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u via deze link. contact met ons op nemen. Gebruik deze link als u meer informatie wenst naar aanleiding van deze privacy verklaring.

Het ontvangen van mailings van DDI kunt u te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden. Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen meten en analyseren. Aan de hand van deze gegevens over het gebruik van onze website, kunnen wij onze website verder verbeteren.

T 088 567 2000